top of page
CCI_000020.jpg

HITTA HIT

Med buss

25, 50, Röd Express, X3.
Stannar vid Grönsakstorget.
Gå Södra Larmgatan väster ut mot Hvitfeldtsplatsen.
Över Hvitfeldtsplatsen ligger Hvitfeldtsgatan.
Framme.

Med spårvagn

Linje 6 och 11 stannar vid Grönsakstorget.
Gå Södra Larmgatan väster ut mot Hvitfeldtsplatsen.
Över Hvitfeldtsplatsen ligger Hvitfeldtsgatan.
Framme.

Med bil

E 6 söder ifrån:
 

Avfart höger Mölndal.
In på Söderleden.
Övergår i Västerleden.
Genom Gnistängstunneln.
Övergår i Oscarsleden riktning Järntorget.
Avfart höger Järntorget.
Direkt vänster över Götatunneln.
Fram till Stora Badhusgatan.
Vänster in mot Rosenlundsrondellen.
Andra avfart höger fortsätt vidare på Stora Badhusgatan.
Första höger Surbrunnsgatan.
In och upp på Kungsgatan.
Höger Kungshöjdsgatan.
Vänster Hvitfeldtsgatan.
Framme

E 45 öster ifrån:

In i Götatunneln.
Första avfart Järntorget och höger direkt in på Emigrantvägen.
Fram till Stora Badhusgatan.
Vänster och mot Rosenlundsrondellen.
Andra höger fortsätt vidare på Stora Badhusgatan.
Första höger Surbrunnsgatan
In och upp på Kungsgatan.
Höger Kungshöjdsgatan.
Vänster Hvitfeldtsgatan.
Framme.

bottom of page