top of page

CARDAS AUDIO

Cardas Audio i Bandon Oregon tillverkar produkter skapade utifrån sunt förnuft. Istället för att använda invecklade aktiva filter eller dylikt, som skapar förluster och felrepresentation av ljudbilden, är Cardas produkter tillverkade av rena material som levererar signalen intakt och opåverkad.

Naturligheten och tilliten i materialen märks bland annat i deras nätlist Nautilus, som bland annat består av ett kilo absolut ren koppar och ingen annan aktiv filtrering.

Gedigna kontakter används alltid i deras produkter. Kontakterna är plätterade i nobla metallerna guld, rodium eller iridium. Dessa kontakter är faktorn som leder signalen längs Cardas egna tvinnade kardeler, vars uppbyggnad indikerar kirurgisk precision. Tvärsnittet av en Cardas nätkabel liknar ett kalejdoskop av symmetriskt uppbyggd precision. Cardas är ett mångsidigt företag som tillverkar alla sorters kablar och tillbehör.

bottom of page