top of page
Header.jpg

" With medium tone needles the pick-up gives quite a creditable performance on normal records, the reproduction is clean and articulate, just a trifle edgy in the treble at large volume levels, but with no tendency to over-emphasise the lower frequencies."

- The Gramophone: lovord om Goldring, Feb 1935.

Pickupen är den första kontakten med musiken och den första komponenten i signalvägen. En pickup låter sin nålspets vila i skivans graverade spår. Därefter omvandlar pickupen den mekaniska vibrationen till en elektrisk ljudsignal.

Pickuper är vanligtvis MM / moving magnet konstruktioner, alternativt exklusivare alternativ MC / moving coil och MI / moving iron. Uppgradera din älskade klassiska skivspelare med en ny och noga utvald pickup.

Utvecklingen har verkligen gått vidare och musiken upplevs på nytt tack vare en liten pickup-uppgradering. Kombinationen kvalitets-pickup och kvalitets-RIAA ger skivan chansen att avslöja samtliga dolda musik-detaljer i klangernas vackra skimmer. Unna dig från början en musikalisk High-End investering eller utforska en tillverkares segment från insteg till reference-modell.

Att spela upp emotionellt engagerande musik börjar i mötet pickup mot skiva.

AVimg_37905.jpg

Fördelarna med Moving Coil

"Moving Coil (MC) cartridges offer advantages such as minimal distortion and high-end performance, embodying an ideal generating system with low impedance that contributes to both linearity and clarity. While MC cartridges may necessitate additional amplification to enhance their lower output voltage, their capability to reproduce music with precision, high accuracy, and fidelity makes them a popular choice among discerning HiFi enthusiasts and devotees."

- Ortofon, 2024.

Fördelarna med Moving Magnet

"Moving Magnet (MM) cartridges offer several advantages, including high output, ease of stylus replacement, broad compatibility, and user-friendliness. These benefits make Moving Magnet cartridges a popular choice among vinyl enthusiasts seeking reliable and accessible audio reproduction."

- Ortofon, 2024.

bottom of page