Tuner

Tuner, är en separat radiomottagare utan förstärkning. Kopplas lämpligen till försteg eller integrerad förstärkare. Här kan man välja mellan transistor- och rör-teknik.

Luxman T-215L

andrahand

Luxman T-215L, tuner. Silver.

Tuner HiFi - tuner - radio