Nagra MSA

Slutsteg

Nagra MSANagra MSA

Nyhet!

2x60W 8ohm.