Kimber

En av de äldra kabeltillverkarna i världen heter Kimber, made in USA. Framhäver neutraliteten i signalhanteringen. Den opåverkande länken mellan A och B.

Kontakta Hifi-stället för mer information gällande Kimber.

Kimber-återförsäljare

Hifi-stället är återförsäljare av Kimber.
Kimber HiFi - kimber - Kimber-återförsäljare