Förförstärkare

En Förförstärkare/försteg, förmedlar signal från källa till slutsteg. Förförstärkare har flera olika ingångsval. Förförstärkare ger en mer dynamisk punch in i slutsteget än att gå med volymkontrollerad CD-spelare direkt in i slutsteg.

Förförstärkare HiFi - förförstärkare - försteg