Förförstärkare

En Förförstärkare/försteg, förmedlar signal från källa till slutsteg. Förförstärkare har flera olika ingångsval. Förförstärkare ger en mer dynamisk punch in i slutsteget än att gå med volymkontrollerad CD-spelare direkt in i slutsteg.

McIntosh C-48

nyheter

McIntosh C-48 med USB, MM-MC RIAA, 5-bands EQ + övriga digital ingångar.

Förförstärkare HiFi - förförstärkare - försteg