Hifi Stället är El-Kretsen-certifierad!

Evenemang

Hifi Stället är El-Kretsen-certifierad!

evenemang

Nu är Hifi Stället El-Kretsen-certifierad butik!

Certifikatet visar att vi tar ansvar för produkterna även efter
förbrukning. Du som kund hos Hifi Stället ska känna dig trygg med att
produkten återvinns på bästa sätt och alla råvaror tas om hand och
återförs in i kretsloppet.

Välkommen till en miljömedveten Hifi-butik!