Nordost Sort Kone BC

Distanser/Fötter

Nordost Sort Kone BC

Resonansdämpande kon. Brons/Keramisk kula.